ร่วมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2567
ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สภาผู้แทนราษฎร
 
428604274_799289505559698_5266998943533776872_n.jpg
 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในนามตัวแทนผู้ชี้แจงกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน ร่วมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2567 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สภาผู้แทนราษฎร ผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม zoom ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง.
 
                                                           428606308_799289722226343_6673421829706175791_n.jpg      428614985_799289892226326_9072454498387447953_n.jpg
 
 
                                                                                                                                                                                ภาพ/ข่าว  รุ่งเรือง ขันธิมา 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง