วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายก อบจ.ลำปาง ร่วมพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคมะเร็งเต้านม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2567 การคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส 4 หน่วย 4 ภาค ทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ดำเนินการโดยมูลนิธิกาญจนบารมี ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยนายอำนาจ พัวตะนะ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานในพิธีฯ นายชูชาติ กาวิละ สาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง กล่าวรายงาน นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร กล่าวต้อนรับ และนายแพทย์ชัยพร พรหมสิงห์ ผู้แทนมูลนิธิกาญจนบารมี กล่าววัตถุประสงค์โครงการฯ
จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการ และหน่วยบริการโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ซึ่งให้บริการแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับโอกาสในการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมในระยะแรก ป้องกันการเกิดโรคมะเร็งเต้านม รวมถึงการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก.
 
 
                         428606550_798737265614922_7360927386434728120_n.jpg    428600379_798736912281624_3462119387033568051_n.jpg    428606518_798737085614940_6008196217098031587_n.jpg
 
 
                                                                                                                            ภาพ/ข่าว  สุภาพร เหงี่ยมไพศาล 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง