นายกตวงรัตน์ ร่วมเปิดตลาดวัฒนธรรม "กาดฮิมขัว"
 
427899692_797680019053980_6191904481502714744_n.jpg
 
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายพิเชฐ ทินอยู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อ.เกาะคา เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงานตลาดวัฒนธรรม (กาดฮิมขัว) โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี โอกาสนี้รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมพิธี ณ ลานหน้าวัดนาเวียง ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
สำหรับตลาดวัฒนธรรม "กาดฮิมขัว" จัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 และ วันที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าวัดนาเวียง ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ภายในกาดพบกับผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชน กิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การประกวดแข่งขันการทำลาบเมือง การประกวดการตกแต่งร้านค้าของชุมชน การแสดงของกลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
กิจกรรมดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เรื่อง “การบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนาย่านเศรษฐกิจชุมชนเซรามิกจังหวัดลำปาง” โดย รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหัวหน้าโครงการ ภายใต้โครงการ การบริหารจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมและการพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อย่างยั่งยืน ซึ่งมี รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นหัวหน้าโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกระดับครัวเรือนด้วยอัตลักษณ์ต้นทุนทางวัฒนธรรมลำปาง 2.เพื่อพัฒนาตลาดย่านวัฒนธรรมชุมชนสู่ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 3.เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวย่านวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน.
 
                428241056_797680615720587_5364542384370100759_n.jpg    428280734_797686462386669_4023825899231631908_n.jpg   428226154_797686832386632_4186404094871460025_n.jpg
 
 
                                                                                                                                                                                                      ภาพ/ข่าว  รุ่งเรือง ขันธิมา
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง