อบจ.ลำปาง พัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน บุคลากรทางการศึกษา สร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ รุ่นที่ 2 เพื่อต่อยอดการศึกษาและความพร้อมสู่สังคมดิจิทัล
 
428601198_797471639074818_6935822910709927779_n.jpg
 
📣วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายกอบจ.ลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ รุ่นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยนายบุญส่ง ศรีกอนติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กล่าวรายงาน
🔷พระครูวิบูลปริยัตยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร (วัดบุญวาทย์วิหาร) นายปรัชญา โกมณี ผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นายโชติช่วงชัยอนันต์ ดาบโสมศรี ผอ.รร.วอแก้ววิทยา ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 20 แห่ง จำนวน 100 คน ร่วมพิธีเปิด
📌ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ ซึ่งในอนาคตระยะยาวจะเกิดการปฏิวัติภาคอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอนาคตที่ได้รับความสนใจสูงในขณะนี้ คือ “เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI” ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างมากในวงการศึกษา ธุรกิจ และอุตสาหกรรม จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวัน
➡️องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) สู่การนำไปปรับใช้ในด้านต่างๆ จึงได้จัดโครงการพัฒนาสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ รุ่นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้น ระยะเวลาการอบรม 4 วัน คือ วันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 และวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2567
✅เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน บุคลากรทางการศึกษา ในการคิดโจทย์ แก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ สามารถนำไปใช้ต่อยอดเพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้
✅และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ เด็ก และเยาวชนจังหวัดลำปางในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีและทักษะแห่งอนาคตเท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมเข้าสู่สังคมดิจิทัล
♦️โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษณุ ช้างเนียม และทีมวิทยากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางร่วมถ่ายทอดความรู้ ประกอบด้วย
✳️ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์
✳️แนะนำตัวหุ่นยนต์ ประกอบตัวหุ่นยนต์ Raspberry Pi Pico W
✳️ลงโปรแกรม/แนะนำโปรแกรมสำหรับพัฒนาโปรแกรมแบบล็อกภาษา Python
✳️พัฒนาโปรแกรมแบบบล็อกภาษา Python (พื้นฐาน) เพื่อควบคุมอุปกรณ์เบื้องต้น
✳️พัฒนาโปรแกรมแบบบล็อกภาษา Python (พื้นฐาน) เพื่อควบคุมหุ่นยนต์เดินตามเส้น
✳️ทดสอบการพัฒนาโปรแกรมหุ่นยนต์เดินตามเส้น
#โรงเรียนเทศบาล7(ศิรินาวินวิทยา)
#โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร(วัดบุญวาทย์วิหาร)
#โรงเรียนปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์)
 
 
            428052564_797468235741825_864672656739421372_n.jpg     428057907_797472119074770_542640238816080693_n.jpg   428022290_797472029074779_945083472419390036_n.jpg
 
 
                                                                                                                                                                                         ภาพ/ข่าว  รุ่งเรือง ขันธิมา 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง