"พิธีบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) ประจำปี พ.ศ. 2567"
 
428257718_796124675876181_116333783827179225_n.jpg
 
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นำข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าร่วม พิธีบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสดุดี รำลึกพระเกียรติคุณในฐานะเจ้าผู้ครองนครลำปาง ผู้สร้างวีรกรรมที่กล้าหาญ กู้บ้านสร้างเมืองให้ปกติสุขร่มเย็น เจริญรุ่งเรืองสืบมาชั่วลูกหลาน ตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธี ณ อนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง.
 
           428231420_796124042542911_310287379336643822_n.jpg     428248565_796128229209159_5749277154699344473_n.jpg    428270117_796124409209541_8420202483945708584_n.jpg                                                                                         
 
                                                                                                                                                                                                 ภาพ/ข่าว  โภคิน  ขาวนวล 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง