อบจ.ลำปาง จัดโครงการพัฒนาสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ รุ่นที่ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 5
 
427971679_792926936195955_6438933049434427753_n.jpg
 
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ รุ่นที่ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 โดยมีนายกมลชนก เดชะศิริ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน โอกาสนี้นายนิธิกร ธรรมลังกา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมืองลำปาง เขต 9 และนายกิตติศักดิ์ สินวนาทรัพย์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรม จังหวัดลำปาง ได้ร่วมในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) สู่การนำไปปรับใช้ในแง่มุมต่างๆ จึงได้จัดโครงการพัฒนาสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ รุ่นที่ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 ขึ้น มีระยะเวลาการอบรม 4 วัน คือ วันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 และวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน บุคลากรทางการศึกษา ในการคิดโจทย์ แก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ สามารถนำไปใช้ต่อยอดเพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้ และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ เด็ก และเยาวชนจังหวัดลำปาง ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีและทักษะแห่งอนาคตเท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมเข้าสู่สังคมดิจิทัล
ซึ่งการอบรมในวันนี้ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษณุ ช้างเนียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยกรในการอบรม และมีโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดลำปางเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 โรงเรียน ได้แก่
1.โรงเรียนชุมชนตำบลแม่กัวะ
2.โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย
3.โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง
4.โรงเรียนอนุบาลแม่พริก(สุนันทสังฆประสิทธิ์)
5.โรงเรียนบ้านฮ่องห้า
6.โรงเรียนปงยางตก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์)
7.โรงเรียนบ้านปงแพ่ง
8.โรงเรียนแม่มอกวิทยา
9.โรงเรียนแม่แป้นวิทยา
10.โรงเรียนบ้านแม่ตีบ
11.โรงเรียนบ้านบ่อห้อ
12.โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
13.โรงเรียนวอแก้ววิทยา
14.โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
15.โรงเรียนบ้านดอนธรรม
16.โรงเรียนบ้านปงสนุก
17.โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว
18.โรงเรียนบ้านห้วยก้อด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ
19.โรงเรียนวัดทุ่งโจ้
20.โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)
 
               427938775_792926949529287_708704511073967114_n.jpg    425619001_792927716195877_1838650388250229339_n.jpg    427120097_792928179529164_2440406659359056819_n.jpg
 
                                                                                                                                                                     ภาพ/ข่าว  รุ่งเรือง ขันธิมา 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง