Lampang Coffee Fest 
 
426898016_792735202881795_7430240431669134960_n.jpg
 
"กิตติกร" เปิดงาน Lampang Coffee Fest อบจ.ลำปางร่วมกับ 4 หน่วยงานส่งเสริมผู้ประกอบการและเกษตรกรพัฒนาทักษะการแปรรูป สร้างมูลค่ากาแฟ และกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวลำปาง ประชาชนนักท่องเที่ยวแห่ชิมช้อปอย่างคับคั่ง ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง
♦️วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น.นายกิตติกร โล่ห์สุนทร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง(ประจำนายสมศักดิ์ เทพสุทิน) เป็นประธานเปิดงาน Lampang Coffee Fest 2024 ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง อ.เมืองลำปาง โดยนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน
📣โดยได้รับเกียรติจากนายพัชระ สิมะเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเปิดงานพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดลำปาง /ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา/ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง /ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ /บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) / คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง /สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง/ หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการร้านกาแฟ ประชาชนและนักท่องเที่ยว
✅องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง /ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดลำปาง /ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง /และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง จัดโครงการ Lampang Coffee Fest ครั้งที่ 3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร วัฒนธรรมกาแฟ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรพัฒนาทักษะการแปรรูป การสร้างมูลค่ากาแฟ และกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนต่างๆ ในท้องถิ่น
🔷จัดงานในวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
👉กิจกรรมภายในงาน มีการออกร้านนิทรรศการแสดงสินค้า รวมสุดยอด กาแฟ ชา โกโก้ จากแหล่งปลูกในจังหวัดลำปาง การสาธิตการทำกาแฟคั่วมือและชิมกาแฟ โฮมเมดเบเกอรี่ outdoor
camping Slow bar โรงคั่วกาแฟ เกษตรกรไร่กาแฟจากหลายดอยในจังหวัดลำปาง และผู้ประกอบการร้านกาแฟ จำนวนกว่า 50 ร้านค้า เวทีเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้ของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ การสาธิต การแข่งขัน ดริฟกาแฟ ลาเต้อาร์ต กิจกรรม Cupping และ CupTest เพื่อทดสอบคุณภาพกาแฟ โดยมีศูนย์วิจัยเกษตรหลวง เชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการ นิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับชา กาแฟ หรือโกโก้ (ต้นน้ำ - กลางน้ำ - ปลายน้ำ)
🔷นอกจากนั้นยังมีการแสดงดนตรีบรรยากาศในสวน หวนคิดถึงวันวาน หอมหวาน ที่หนองกระทิง ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับโอกาสในการพบปะ กับผู้ประกอบการผลิต ผู้จัดจำหน่าย และคาดว่าจะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ภายในงาน Lampang Coffee Fest ตลอดทั้ง 3 วัน
♦️“กาแฟ” นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยที่มีอนาคต โดยเฉพาะจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกาแฟที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากมีสภาพพื้นที่เป็นพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล มีอากาศหนาวเย็น เหมาะสำหรับการเพาะปลูก ที่สำคัญกาแฟลำปางมีอัตลักษณ์โดดเด่นเรื่องรสชาติและความหอม ด้วยองค์ประกอบที่เป็นทั้งพื้นที่เพาะปลูก และแหล่งผลิตเมล็ดกาแฟคุณภาพ ซึ่งเป็นต้นน้ำของอุตสาหกรรมกาแฟ รวมถึงมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟ ชา โกโก้ ในส่วนของกลางน้ำและปลายน้ำอย่างครบวงจร มีโอกาสอีกมาก ที่จะนำมาส่งเสริอุตสาหกรรม ชา กาแฟ และโกโก้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการตลาด และความร่วมมือทางธุรกิจ
📌องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพร้อมผลักดันแผนพัฒนากาแฟที่มุ่งเน้นส่งเสริมการปลูกกาแฟคุณภาพตามมาตรฐาน และยกระดับกาแฟลำปาง สร้างมูลค่าทางการค้าให้กับจังหวัดในแต่ละปี ตามแผนพัฒนากาแฟแห่งชาติ ปี 2563-2573 ให้บรรลุเป้าหมายของวิสัยทัศน์ “การเป็นผู้นำ การผลิต การแปรรูป และการค้ากาแฟคุณภาพ ภายใต้ อัตลักษณ์กาแฟไทย” ก้าวไกลสู่ตลาดโลก.
 
        426871132_792735292881786_2593056792163634655_n.jpg     426986129_792735906215058_20037163597886471_n.jpg     426764879_792736236215025_2581669409415138690_n.jpg
 
 
                                                                                                                                                                                                 ภาพ/ข่าว  เตือนใจ  ภักดีวงศ์ 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง