นายก "ตวงรัตน์" ผจก.ฝ่ายคาเฟ่อเมซอน เกษตรกร ผู้ประกอบการกาแฟลำปาง หารือแนวทางส่งเสริมและการพัฒนากาแฟในพื้นที่จังหวัดลำปาง
 
427624288_792269412928374_3013520168742231617_n.jpg
 
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง อ.เมืองลำปาง นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายอภิชาติ อ่อนจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายคาเฟ่อเมซอนและคณะ นายพิษณุพล ประสาน รองนายก อบจ.ลำปาง พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง เกษตรกรผู้ผลิต ผู้ประกอบธุรกิจกาแฟในลำปางร่วมการหารือถึงแนวทางการส่งเสริมการพัฒนากาแฟในพื้นที่จังหวัดลำปาง เนื่องจากจังหวัดลำปางมีพื้นที่ปลูกกาแฟที่มีคุณภาพดีหลายสายพันธุ์ และมีผู้ประกอบการจำนวนมาก
ในขณะที่บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR มีพื้นที่ 600 ไร่ ที่ ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง ซึ่งมีโครงการ Amazon Park เพื่อพัฒนา วิจัยและเพาะพันธุ์ต้นกล้ากาแฟที่มีคุณภาพที่ดี สร้างงานสร้างอาชีพให้คนในท้องถิ่น จึงได้หารือถึงสถานการณ์ ปัญหา และทิศทางการพัฒนากาแฟลำปาง
นายอภิชาติ กล่าวว่า จังหวัดลำปางมีพื้นที่เพาะปลูกที่มีศักยภาพมาก ซึ่ง OR สามารถจะเข้ามาช่วยส่งเสริมโดยการรับซื้อผลผลิต ส่งเสริมให้เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น สร้างองค์ความรู้ ตลาดรับซื้อ ฯลฯ ซึ่งในเบื้องต้นอาจศึกษาพื้นที่เพื่อช่วยผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ขณะที่เกษตรกร/ผู้ประกอบการที่ร่วมหารือกล่าวว่า หากมีการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ เกษตรกร/ผู้ประกอบการก็มีความพร้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การหารือในครั้งนี้โดยการประสานงานของนายกตวงรัตน์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถยกระดับพัฒนากาแฟให้มีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อตอบสนองการบริโภคที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการสร้างอาชีพ รายได้ นำสู่เศรษฐกิจที่ดีของจังหวัดลำปางต่อไปในอนาคต.
 
 
                                       427472280_792269556261693_3401134478791724253_n.jpg        426722627_792269496261699_3943194255859280294_n.jpg
 
  
                                                                                                                                                                                                ภาพ/ข่าว   โภคิน  ขาวนวล
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง