อบจ.ลำปาง กฟผ. หอการค้าลำปาง และสมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย MOU การแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ประจำปี 2567
เพื่อรองรับมาตรฐานสนามแข่งขัน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา กระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด
 
427561607_792021599619822_4084827188876868632_n.jpg
 
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัดลำปาง และ สมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ผู้ลงนาม MOU ประกอบด้วย
🔷นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
🔷นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
🔷นายกิติพันธ์ นวลจันทร์ฉาย ประธานหอการค้า จ.ลำปาง
🔷นายรัฐ จิโรจน์วาณิชชาการ นายกสมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย
โดยนายกมลชนก เดชะศิริ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ นายยศวรรธ สัชฌะไชย เลขาธิการหอการค้าจังหวัดลำปาง
และนายเปล่งแสง ฉายอัครากุล อุปนายกสมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน
➡️เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 92 พรรษา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
➡️เพื่อยกระดับการจัดการแข่งขันวิ่งให้ได้รับมาตรฐานในระดับสากล
➡️เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการหมุนเวียนรายได้แก่พื้นที่จัดงานทั้งภายในจังหวัดลำปาง และ อำเภอแม่เมาะ
➡️เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับเส้นทางแข่งขันวิ่งให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นซึ่งได้มีการเชื่อมโยงเส้นทางการในพื้นที่ อ.แม่เมาะ
 
427487654_792057056282943_485490332773727683_n.jpg
 
ในส่วนของ อบจ.ลำปาง นายกตวงรัตน์ กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่ อบจ.ได้มีส่วนร่วมจัดการโครงการจัดการแข่งขัน ฯ ซึ่งจะช่วยเติมเต็มการจัดงานแข่งขันวิ่งให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และคาดว่ามีนักวิ่งจากทั่วประเทศให้ความสนใจมาก เพราะมีการตรวจวัดสนามโดยกรรมการจาก World Athletics หรือ กรีฑาโลก เพื่อรองรับมาตรฐานสนามแข่งขันฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน คงจะดึงดูดใจนักวิ่งและนักท่องเที่ยวให้ตัดสินใจมาเที่ยวลำปางมากยิ่งขึ้น เป็นการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของทั้งจังหวัด ให้เกิดรายได้ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรองรับนักวิ่ง ทั้งด้านที่พัก ร้านอาหาร รวมถึงอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการแข่งขันวิ่ง.
 
                                                      427021841_792057492949566_4884578205404551238_n.jpg      427433039_792022966286352_1099907226895250012_n.jpg
 
 
                                                                                                                                                                                    ภาพ/ข่าว   เตือนใจ  ภักดีวงศ์ 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง