นายก “ตวงรัตน์” ให้กำลังใจและตรวจเยี่ยม รพ.สต. ในสังกัด อบจ.ลำปาง เขตพื้นที่ อ.แม่เมาะ 3 แห่ง
 
426131022_791620412993274_6755308614200392010_n.jpg
 
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในเขตพื้นที่ อ.แม่เมาะ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.บ้านสบป้าด รพ.สต.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ และ รพ.สต.บ้านกอรวก พร้อมด้วยนายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ลำปาง นายธรรมการ ชุมศรี สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.แม่เมาะ เขต 2 ตลอดจนข้าราชการในสังกัด อบจ.ลำปาง โดยมีผู้อำนวยการและบุคลากร รพ.สต. ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และ อสม. ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับ รพ.สต.ให้ทราบ
426160362_791619909659991_2823619398683322829_n.jpg
 
นายก “ตวงรัตน์” รับฟังข้อมูลและมอบนโยบายการดำเนินงานตามภารกิจ พร้อมให้กำลังใจแก่บุคลากรของ รพ.สต. อสม. และภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
"การมีสุขภาพที่ดีเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรได้รับการดูแล และสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านอื่นๆ ต่อไป" นายก"ตวงรัตน์" กล่าว.
 
                      426217458_791620546326594_6265734060263492467_n.jpg      426168264_791620559659926_5350973524811162200_n.jpg      426168696_791620352993280_8189525502260739307_n.jpg
 
 
                                                                                                                                                                  ภาพ/ข่าว สุภาพร เหงี่ยมไพศาล
 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง