“โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง"
 
426073954_790728659749116_7170224521740795387_n.jpg
 
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง โดยมี นางจินดา โพธิ์ทอง ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง​ (ศพอส.)​ กล่าวต้อนรับ นายกมลชนก เดชะศิริ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับเมตตาจาก พระครูพิสุทธิ์ พัฒนพิธาน เจ้าคณะอำเภอเกาะคา โดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายธนู ธิแก้ว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง นายปรีดา ไชยานุวงศ์ กรรมการสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ จังหวัดลำปาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง ให้มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างสุขภาวะเรื่องธนาคารเวลา รองรับสังคมสูงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ในการช่วยเหลือเกื้อกูล สัมพันธภาพที่ดีระหว่างคนวัยต่างๆ ในชุมชน รวมถึงการป้องกันการตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ภัยจากสื่อสังคมออนไลน์ในสังคมปัจจุบัน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายผู้สูงอายุในจังหวัดลำปางให้มากขึ้น.
 
                          426122324_790728003082515_3514053411704425691_n.jpg    426122312_790728136415835_7295175416370344371_n.jpg     425952721_790728743082441_1313423118527400486_n.jpg   
 
 
                                                                                                                                                                       ภาพ/ข่าว    โภคิน  ขาวนวล
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง