การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2567
 
425829230_790662816422367_8008825273288372947_n.jpg
 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายก อบจ.ลำปาง ร่วมพิธีเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน และการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด โดยพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนำสวดมนต์ นางกรวรรณ สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นางสุพรรณี ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ครู นักเรียน ร่วมพิธีเปิดฯ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
 
                 426613695_790662873089028_4135806822051834557_n.jpg    425828465_790662936422355_6995844545554848973_n.jpg    425835301_790662659755716_468445455952357754_n.jpg
 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงคุณธรรมจริยธรรมของพระพุทธศาสนา ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการสวดมนต์ไหว้พระสำหรับนักเรียนให้ถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะด้านการบรรยายธรรม และเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด เข้าร่วมการประกวดในระดับภาคต่อไป.
 
 
                                                                                                                                                      ภาพ/ข่าว    สุภาพร  เหงี่ยมไพศาล
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง