อบจ.ลำปาง ร่วมกับ ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในผู้สูงอายุ
 
425781760_790196803135635_4184864359924093832_n.jpg
 
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ รพ.สต.บ้านจอมปิง อำเภอเกาะคา เพื่อร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการวิจัยแนวทางเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มผู้สูงอายุ DIGITAL HEALTH INNOVATION THAILAND SMART LIVING LAB ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.รินา ภัทรมานนท์ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ พร้อมทีมงาน
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เคยหารือถึงโครงการวิจัยดังกล่าว เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม,พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มผู้สูงอายุ ให้บริการสวัสดิการทางสังคมบนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสังคมผู้สูงอายุ โดยโครงการวิจัยฯดังกล่าว จะสามารถนำมาต่อยอดกับภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนชาวลำปางต่อไปได้
โอกาสนี้ นายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ ที่ปรึกษานายกอบจ.ลำปาง พร้อมด้วยนายมิตร ธรรมวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา เขต 3 และผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านจอมปิง ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการทำวิจัยในครั้งนี้ด้วย.
 
                 425767518_790197879802194_8020213645819490887_n.jpg     425848264_790198126468836_6708506479005916164_n.jpg    425755201_790197983135517_1016200733303211986_n.jpg
 
 
                                                                                                                  ภาพ/ข่าว     รุ่งเรือง  ขันธิมา
 
 
 
 
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง