425535307_788773656611283_8000294128979658165_n.jpg
 
นายกตวงรัตน์ เปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2567 ชนิดกีฬาวู้ดบอล
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2567 ชนิดกีฬาวู้ดบอล ประเภททีมชาย 3 คน และทีมหญิง 3 คน ประชาชน รุ่น อายุ 60 ปี ขึ้นไป ณ สนามวู้ดบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยมีนายพิเชฐ ทินอยู่ ส.อบจ.ลำปาง เกาะคา เขต 2 ,นางธยานี ศรีโรจนกุล ส.อบจ.ลำปาง แม่เมาะ เขต 1 ,นายธรรมการ ชุมศรี ส.อบจ.ลำปาง แม่เมาะ เขต 2 ,นายกฤศน์วัต ประสาน สมาชิกสภาอบจ.ลำปาง อ.เมืองปาน ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอเกาะคา ห้างฉัตร แม่ทะ เมืองลำปาง เมืองปาน วังเหนือ และนักกีฬาวู้ดบอล เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้อุดหนุนงบประมาณให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ขึ้นเป็นประจำทุกปี และกีฬาวู้ดบอลเป็นกีฬาที่สามารถเล่นได้ ทุกเพศ ทุกวัย และปัจจุบันได้บรรจุให้มีการแข่งขันในกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ซึ่งผู้สูงวัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง ที่สนใจกีฬาวู้ดบอลได้เล่นกีฬา และออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมให้สุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนขึ้น รวมไปถึงได้แสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬาวู้ดบอล แล้วยังส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ.
 
                                  425664125_788774419944540_4047561934424864760_n.jpg      425600131_788774569944525_2968589062903486848_n.jpg
                                                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                                                             ภาพ/ข่าว   รุ่งเรือง  ขันธิมา
 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง