425578256_788119196676729_1049757328226506619_n.jpg
 
นายก “ตวงรัตน์” เป็นประธานในพิธีถวายเมรุ ณ ฌาปนสถานบ้านทุ่งขาม อ.เกาะคา จ.ลำปาง
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานในพิธีถวายเมรุ ณ ฌาปนสถานบ้านทุ่งขาม อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยมีนายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง นายธรรมรักษ์ เชียงพรหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา เขต 1 พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ตำบลใหม่พัฒนาและตำบลใกล้เคียงร่วมงาน
ทั้งนี้ อบจ.ลำปาง ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างเมรุดังกล่าว เพื่อให้เป็นสถานที่สาธารณประโยชน์แก่คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ฌาปนสถานร่วมกัน.
                                                                                                                                                       
                    
                                       425717582_788117113343604_8351185000194344535_n.jpg     425572569_788118363343479_3819419384820519655_n.jpg
 
 
 
                                                                                                                                                                             ภาพ/ข่าว   รุ่งเรือง  ขันธิมา
 
 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง