อบจ.ลำปาง ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่ายในสังกัดฯ ครั้งที่ 1/2567
 
425573259_787607906727858_742801525837264998_n.jpg
 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่ายสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม อบจ.ลำปาง เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตลอดจนหารือข้อราชการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
และโอกาสนี้นายกตวงรัตน์ ได้แนะนำ นายกมลชนก เดชะศิริ ในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
 
425487420_787607420061240_3401080522829057040_n.jpg
                                                                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                                                          ภาพ/ข่าว   รุ่งเรือง  ขันธิมา
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง