422973683_782884827200166_9146781439502187548_n.jpg

การแข่งขันฟุตชอล และเซปักตะกร้อกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง

ประจำปี 2567

 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตชอล และเซปักตะกร้อกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2567 ณ อาคารโรงยิมพลศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ โดยนางสาวศุภาวรรณ แก้วทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ กล่าวรายงาน
ในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2567 ซึ่งมีจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลและกีฬาเซปักตะกร้อ ในระหว่างวันที่ 17 - 26 มกราคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน ได้มีโอกาสประลองความสามารถโดยใช้ทักษะทางด้านการกีฬา สร้างความสมัครสมานสามัคคี ปรองดองในสังคม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด
 
422946474_782885110533471_2428919098973730293_n.jpg 422917598_782885040533478_2127402241894915726_n.jpg 422941587_782884810533501_6914784520154284735_n.jpg
 

 ภาพ/ข่าว   รุ่งเรือง ขันธิมา
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง