422914124_782814743873841_3324702264212043183_n.jpg

 

อบจ.ลำปาง เสริมสร้างกำลังใจผู้พิการ ร่วมจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดลำปาง

ประจำปี 2566

 

     วันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายก อบจ.ลำปาง กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน “วันคนพิการสากลจังหวัดลำปาง” ประจำปี 2566 “รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับคนพิการ เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ” ณ กาดนั่งก้อม สวนสาธารณะหนองกระทิง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง โดยมีนายชนาธิป เสมแย้ม รอง ผวจ.ลำปาง เป็นประธานเปิดงานฯ นายศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี ประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบนโยบายด้านคนพิการ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จากนั้นร่วมมอบใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 40 แห่ง มอบรถสามล้อโยก จำนวน 12 คัน เยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน “นวัตกรรมของคนพิการ” การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าของคนพิการ ชมการแสดงความสามารถของคนพิการ และจับฉลากของรางวัลมอบให้กับคนพิการ
ทั้งนี้ อบจ.ลำปาง ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในวันคนพิการสากล เพื่อเสริมสร้างกำลังใจและพัฒนาศักยภาพผู้พิการ เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เท่าเทียมกับคนทั่วไป เพื่อนำไปสู่การดำรงชีวิตด้วยการพึ่งตนเองมากที่สุด และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข.
 
422917618_782817413873574_7058504908048143492_n.jpg 422924067_782816437207005_6416607468649349381_n.jpg 422923120_782814800540502_6066709340356601400_n.jpg
 
 

ภาพ/ข่าว       สุภาพร  เหงี่ยมไพศาล
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง