422948983_782790063876309_3407438922240674807_n.jpg

 

อบจ.ลำปางร่วมพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่

 

วันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.นางสาวตวงรัตน์ โล่สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายอมร ทองประดิษฐ์ เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ และนักจัดการงานพัฒนาเชิงพื้นที่ ภายใต้ โครงการ การพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พื้นที่จังหวัดลำปาง โดยนางสาวนิตยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรม และกล่าวรายงานโดยรองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง
การอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (Area Research Manager: ARM) นักจัดการงานพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Development Manager:ADM) ในครั้งนี้ หลักสูตรการอบรมฯนี้ อยู่ภายใต้โครงการ การพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พื้นที่จังหวัดลำปาง
 
422917074_782790050542977_5575874497278374437_n.jpg 422914905_782790487209600_1176876705830741674_n.jpg 422920766_782790287209620_1477587534012653409_n.jpg
 

    ภาพ/ข่าว   รุ่งเรือง ขันธิมา
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง