422829983_782774703877845_5820667790296107967_n.jpg

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศการตรวจประเมินและวางแผนปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝาย

และการพัฒนาระบบข้อมูลสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำคูคลองและถนน

ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำจาง จังหวัดลำปาง

 

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ “การพัฒนาระบบสารสนเทศการตรวจประเมินและวางแผนปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายและการพัฒนาระบบข้อมูลสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำคูคลองและถนน ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำจาง จังหวัดลำปาง“
ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการฯ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการตรวจประเมินและ วางแผนปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝาย และสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำจาง โดยมี นายพัชระ สิมะเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กล่าววัตถุประสงค์ รองศาสตราจารย์ชูโชค อายุพงศ์ หัวหน้าโครงการ สรุปผลงาน พร้อมทั้ง นายณัฐนันท์ เรืองไพศาล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายบุญเลิศ แสนเทพ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายธรรมการ ชุมศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอแม่เมาะ เขต 2 นายมิตร ธรรมวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา เขต 3 นายธีทัต ธรรมธิกูล ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ร่วมรับฟัง ณ ห้องรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์ กฟผ. แม่เมาะ
 
422776648_782774877211161_6135615049653110025_n.jpg 422837713_782774810544501_7083382538332011488_n.jpg 422840832_782774480544534_5218364748068572778_n.jpg
 
 
  ภาพ/ข่าว    โภคิน ขาวนวล
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง