346463891_939453903872054_9168090382167668499_n.jpg

 

“ฮีตฮอยแห่งศรัทธา ไหว้สาพญาเบิก ศุภฤกษ์ นำสิริสามัคคี”

 

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยนางชุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง ที่ปรึกษานายก อบจ.ลำปาง และนายบุุญเนตร เตชะอุ่น สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต 2 อ.ห้างฉัตร ร่วมสืบสานประเพณีล้านนาคืนคุณค่าสู่ชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาน ประจำปี 2566 "ฮีตฮอยแห่งศรัทธา ไหว้สาพญาเบิก ศุภฤกษ์ นำสิริสามัคคี" ณ อุทยานประวัติศาสตร์เจ้าพ่อขุนตาน บ้านหัววัง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิด นายนิวัฒน์ ปะระมา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล กล่าวรายงาน
โดย ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายวิชญ์ธวัช อัจฉริยฉัตรา ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง นางจิตรี จิวะสันติการ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง สภาวัฒนธรรมตำบลเวียงตาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอห้างฉัตรและประชาชนร่วมงานประเพณีเป็นจำนวนมาก
งานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาน ประจำปี 2566 “ฮีตฮอยแห่งศรัทธา ไหว้สาพญาเบิก ศุภฤกษ์ นำสิริสามัคคี” จัดโดยเทศบาลตำบลเวียงตาล ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง สภาวัฒนธรรมตำบลเวียงตาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสักการะ และรำลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าพ่อขุนตาน (พญาเบิก) และเพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับรู้รับทราบประวัติร่องรอยหลักฐานของปูชนียบุคคลทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดลำปาง อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป
 
346610754_785457672988166_6387681021389016092_n.jpg 346639567_1337087520206462_8257603001181388897_n.jpg 346287491_264007102677491_4207655161620980210_n.jpg
 
 

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง