346640282_966841737652716_4015627903946789741_n.jpg

 

วันธรรมสวนะ ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง

 

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายก อบจ.ลำปาง ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน”จังหวัดลำปาง โดยร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
ในการนี้ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผวจ.ลำปาง เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคล น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อฟื้นฟูประเพณีเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะให้คงอยู่สืบไป.
 
346661755_1896274977414916_5610233503684739190_n.jpg   346628695_553213770344419_8705991211076005462_n.jpg  346625276_1190316244964766_2202108101977696063_n.jpg
 
 
                                                                                                                                                                                                                                             ข่าว/ภาพ : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง