345588144_1308890273046249_7109093641445392321_n.jpg

 

มข.-อบจ.ลำปางหารือโครงการวิจัยแนวทางเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในสูงอายุ

 

     วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น.นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายประสงค์ เรือนสอน เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง นายรุ่ง ศรีโพธิ์ ปลัด อบจ.ลำปาง นางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. นางวิชนันท์ จุลบุตร ผอ.กองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ รศ.ดร.รินา ภัทรมานนท์ หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางสาวจตุรภรณ์ โชคภูเขียว ผู้อำนวยการโครงการ ในโอกาสหารือแนวทางการดำเนินงานการทำการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยแนวทางเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม และการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดลำปาง
     ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับมอบหมายจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นภายในสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดย รศ.ดร.รินา ภัทรมานนท์ หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางสาวจตุรภรณ์ โชคภูเขียว ผู้อำนวยการโครงการได้ดำเนินการทำการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยแนวทางเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม และการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศจำนวน 2,000 คน ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย 1.ภาคเหนือ 2.ภาคอีสาน 3.ภาคใต้ และ 4.ภาคตะวันออก แบ่งเป็นภูมิภาคละ 500 คน 👉👉เพื่อดำเนินการวิจัยเพื่อหาความต้องการในการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและผลักดันให้เกิดสวัสดิการและเกิดการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการสุขภาพให้กลุ่มผู้สูงอายุในอนาคต
     โดยนายกตวงรัตน์และคณะได้สอบถามและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยความสนใจ พร้อมกล่าวว่า👉👉 การดูแลสุขภาพของประชาชนถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และเป็นโครงการที่สามารถนำมาต่อยอดกับการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นจะต้องขอข้อมูลจากงานวิจัยเพื่อทำการศึกษารายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติม รวมถึงจะต้องมีการนัดประชุมหารือและการลงพื้นที่เพื่อรวมกันวางแผนหาแนวทางในการเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม และการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มผู้สูงอายุผลักดันและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุของจังหวัดลำปางต่อไป.
 
345891840_1176239329682920_8597826603320185638_n.jpg 345568877_784823509723954_8800299573363336743_n.jpg 345030414_724584079413150_1075682404165063760_n.jpg
 
 

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง