ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่ว่าง

 

pdf lnd thumb