รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
(สำหรับตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีคุณวุฒิ)
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

pdf lnd thumb