24755247.png

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ประกาศรับโอน

แนบท้ายประกาศรับโอน

คำร้องขอโอน

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง