ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรื่อง หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง


w1
1. หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 10 สิงหาคม 2565 
2. แก้ไขเพิ่มเติมหลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างของ อบจ.ลป. (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 17 สิงหาคม 2565