195365691_5955457014494492_7587124299603665205_n.jpg
 
อบจ.ลำปาง สำรวจพื้นที่ตำบลบ้านเอื้อม เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
     วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายพิษณุพล ประสาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายธีทัต ธรรมธิกูล ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้เข้าสำรวจพื้นที่ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง โดยมีนายไกร สมกูล กำนันตำบลบ้านเอื้อม ผู้นำท้องที่ และนายนิธิกร ธรรมลังกา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมืองลำปาง เขต 9 ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล
การลงพื้นที่ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค ตลอดจนถึงรับทราบความต้องการในการปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน​ เพื่อแก้ไขปัญหา​ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตตำบลบ้านเอื้อมและพื้นที่ใกล้เคียง
     อบจ.ลำปาง ได้รับทราบปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่​ ซึ่งมีผลกระทบกับพี่น้องประชาชน​ และเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนที่จะให้​ อบจ.ลำปาง​ ดำเนินการแก้ไข หากพิจารณาแล้วอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบจ.ลำปาง ที่สามารถดำเนินการแก้ไขได้จะรีบดำเนินการ แต่บางโครงการที่ไม่ได้เป็นหน้าที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป
อบจ.ลำปางพร้อมรับทราบปัญหา เพื่อมุ่งพัฒนาลำปาง
 
191631961_5955462097827317_2042991214520310749_n.jpg  191996285_5955458681160992_3107888129523075933_n.jpg  191536238_5955463444493849_6225433434839441161_n.jpg
193256367_5955457504494443_5559658542446872239_n.jpg  194267864_5955464124493781_3057254862576437113_n.jpg  194378651_5955458471161013_8477128870450962599_n.jpg
194312398_5955461901160670_586341349537812740_n.jpg  193941780_5955459334494260_6009773892609887931_n.jpg  192272103_5955462597827267_3787833301565650904_n.jpg
ภาพ/ข่าว : สุทิตย์ มงคลคลี

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel