169455091_5669989169707946_6714274241608014890_n.jpg
 
อบจ.ลำปาง ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563
     วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยนายอมร ทองประดิษฐ์ เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง ร่วมพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ณ ลานอเนกประสงค์ อบจ.ลำปาง ในการนี้ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รอง ผวจ.ลำปาง เป็นประธานในพิธีฯ
จากนั้นได้ร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้พิการ มอบรถเข็นผู้พิการ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ การแสดงบนเวทีกลาง การระบายสีโดยน้องเจ้าขุน การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้พิการจาก 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง เข้าร่วมงาน
 
     ทั้งนี้ อบจ.ลำปาง ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในวันคนพิการสากล เพื่อเสริมสร้างกำลังใจและพัฒนาศักยภาพผู้พิการ เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เท่าเทียมกับคนทั่วไป เพื่อนำไปสู่การดำรงชีวิตด้วยการพึ่งตนเองมากที่สุด อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข
“วันคนพิการสากล” ตรงกับวันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงเลื่อนการจัดงานมาในวันนี้ โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19.
 
169189306_5669960769710786_8173315863632886213_n.jpg  169555484_5669968649709998_3280197774231190759_n.jpg  169148327_5669982083041988_8467446505523070207_n.jpg
169458793_5669973533042843_8103346816292824955_n.jpg  169617756_5669960759710787_7496963028710617230_n.jpg  169378221_5669952509711612_1241675570753069704_n.jpg
 
ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel