166765185_5623648974341966_8931390026702578117_n.jpg
 
รองนายก อบจ.ลำปาง ร่วมพิธีส่งมอบแผนผังชุมชนเชิงนิเวศเมืองมาย อ.แจ้ห่ม
     วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายก อบจ.ลำปาง ร่วมพิธีส่งมอบแผนผังชุมชนเชิงนิเวศเมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง และรับมอบประกาศเกียรติคุณร่วมผลักดันเมืองมายไปสู่การเป็นชุมชนเชิงนิเวศ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเมืองและชุมชนเชิงนิเวศสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด โดยนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายวรการ พงษ์ศิริกุล ผู้อำนวยการปูนลำปาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ร่วมกล่าวเปิดงานฯ ณ อบต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
 
พร้อมกันนี้ชมการแสดงทางวัฒนธรรมพื้นถิ่นเมืองมาย เยี่ยมชมบูธนิทรรศการเกี่ยวกับการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชุมชนเมืองมาย.
 
166435590_5623644274342436_1186277325238539493_n.jpg  166417967_5623636831009847_553809698830877042_n.jpg  166460373_5623641231009407_2681943579604124823_n.jpg
166664106_5623641141009416_4709651874447150086_n.jpg  166762913_5623641147676082_1724083966889731300_n.jpg  166795570_5623644267675770_5717800371341931074_n.jpg
166490678_5623637581009772_77869188277516623_n.jpg  166537112_5623649114341952_5211649604833657692_n.jpg  166452552_5623646414342222_3032757578683528178_n.jpg
166432346_5623649277675269_7423134231062881707_n.jpg  166357750_5623649177675279_7431734606858789018_n.jpg  166380452_5623648471008683_812979634596647781_n.jpg
ภาพ : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล, ศรสวรรค์ ธิมา 
ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel