163146121_300459841415853_6889017796777565826_n.jpg

     เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะนักเรียนจากโรงเรียนบ้านปันง้าว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ระดับอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 60 คน ได้เข้ามาศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง ) อบจ.ลำปาง 

162427210_1425635184466430_7847221274235554244_n.jpg  162970737_1169687006809231_5867227330826131581_n.jpg  165208874_215784013671064_2194426425155556955_n.jpg

164584792_786583605299252_3977690994364903648_n.jpg  164192404_192333319072399_8790094231796393182_n.jpg  163156680_487135619126807_3631346054517283557_n.jpg

และเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะนักเรียนจากโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 60 คน คณะครู 5 คน ได้เข้ามาศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง) อบจ.ลำปาง 

163969798_443306236776603_1164072804206182741_n.jpg  163422123_1329620240764421_7349013766846761515_n.jpg  164705621_149355260415154_619245046998400662_n.jpg

ภาพ/ข่าว : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel