165088288_5604749059565291_7588813902976060127_o.jpg
 
     วันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส จังหวัดลำปาง ประจำปี 2564 รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป และรุ่นอายุ 55 ปีขึ้นไป ณ สนามฟุตบอล อบจ.ลำปาง จัดโดยสมาคมกีฬาแห่ง จ.ลำปาง ร่วมกับชมรมกีฬาฟุตบอลอาวุโส จ.ลำปาง
 
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางให้การสนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จ.ลำปาง ประจำปี 2564 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-27 มีนาคม 2564 จำนวน 13 ชนิดกีฬา
ชมรมฟุตบอลอาวุโส จ.ลำปาง ได้จัดการแข่งชันฟุตบอลฯ​ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาฟุตบอลอาวุโสได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นอาวุโส อายุ​ 40 ปีขึ้นไป มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 6 ทีม และรุ่นอายุ 55 ปีขึ้นไป มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 5 ทีม จัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 7-27 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา
 
ผลการแข่งขัน
-ชนะเลิศได้แก่ทีม อบจ. ได้รับถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล จำนวน 7,000 บาท
-รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม เด็กข้างสนาม ได้รับถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท
-รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม ภาคภูมิ ได้รับถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล
จำนวน 3,000 บาท
-รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ทีม Best Property ได้รับถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท
#รุ่นอายุ55 ปีขึ้นไป
-ชนะเลิศได้แก่ทีม พรานเหนือ ได้รับถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท
-รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ได้รับถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท
-รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม เด็กข้างสนาม ได้รับถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล จำนวน 2,500 บาท
-รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ทีม​ บ้านคุณแม่ ได้รับถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท
 
164513486_5604766046230259_8518762744114977969_o.jpg  163743311_5604767419563455_8669947821236494206_o.jpg  163962632_5604770139563183_3438801124019299816_o.jpg
164662027_5604767216230142_4309022158917466196_o.jpg  165785732_5604766609563536_1809773086831536781_o.jpg  165064875_5604769876229876_2862104311169800384_o.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel