164815394_5598923500147847_1283950141576275840_o11.jpg
 
     เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่บ้านร่มไตรรัตน์ ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง โดย ร.ต.ท.วิลาศ จันทร์ทา สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต 8 อ.เมืองลำปาง พร้อมด้วยนายชาญ ยอดเรือน ประธานสภา อบต.ทุ่งฝาย นายสุพรรณ จัดสวย กำนัน ต.นิคมพัฒนา และนายจรัส ตามสัตย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ต.นิคมพัฒนา นำสำรวจถนนเลียบคลองชลประทาน ซึ่งมีประชาชนสัญจรเป็นจำนวนมาก แต่บริเวณดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างจึงเสี่ยงและก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่และชาวบ้านจึงมีความต้องการไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อการสัญจรที่ปลอดภัยของประชาชน
จากนั้นนายสมศักดิ์ ตะนะเกต นายก อบต.ทุ่งฝายได้นำสำรวจแหล่งน้ำบริเวณอ่างผาตูบ บ้านแพะหนองแดง หมู่ 3 ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง
 
164277705_5598925660147631_5341580149176057168_o.jpg  164329459_5598924760147721_4192103977150938639_o.jpg  164644020_5598924323481098_5915512172468539947_o.jpg
164724794_5598925580147639_6016341373428464685_o.jpg  164899699_5598923473481183_7124012324261786434_o.jpg  164406220_5598923943481136_1976604469059182354_o.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel