164662031_5595048483868682_8045122806989403730_o.jpg
 
อบจ.ลำปาง ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. อบจ.ลำปาง จัดการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ชั้น 4
โดยคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
1. นายเชน ปานสังข์ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.เสริมงาม
2. นายธีรพล ศรีวงษ์ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.งาว เขต 1
3. นายประสิทธิ์ เตชะปลูก ชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง เขต 7
4. นายพิเชฐ ทินอยู่ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.เกาะคา เขต 2
5. นายทรงวุฒิ นันทะ สมาคมการค้าผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักร ชิ้นส่วนโลหะและอุตสาหกรรมสนับสนุนไทย
6. นายมานัส อนันตกิจไพบูลย์ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
7. นายประสงค์ แก้วบุญปัน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง
ทั้งนี้ นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง ได้มอบหมายให้นายพิษณุพล ประสาน รองนายก อบจ.ลำปางและนายถาวร บุปผาเจริญ ประธานสภา อบจ.ลำปาง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว พร้อมกันนี้ในที่ประชุมได้ทำการคัดเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีมติดังนี้
- นายเชน ปานสังข์ เป็นประธานคณะกรรมการคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- นายพิเชฐ ทินอยู่ เป็นเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถกระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนในเรื่องเกี่ยวกับ
- การคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
- การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
- ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี
- กิจการที่กำหนดไว้เป็นนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยบรรจุไว้ในแผนหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ.
 
162494651_5595047403868790_8841939743286326584_o.jpg  163546062_5595048673868663_8472177690274754489_o.jpg  163955772_5595048763868654_7824530436100493273_o.jpg
164077387_5595048757201988_7305649136286042516_o.jpg  164684364_5595048880535309_2582142742204547823_o.jpg  164408257_5595048980535299_6351080840915869705_o.jpg
ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel