162410776_5594164387290425_5339944265628094907_o.jpg
 
อบจ.ลำปาง ร่วมพิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ ประจำปี 2564
     วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยนางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดฯ ร่วมพิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อบจ.ลำปาง ซึ่งจัดโดย สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
ในการนี้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รอง ผวจ.ลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และนางวิลาสินี พุฒคำ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน โดยมีประชาชนจากชุมชนต่างๆ ทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการอบรมเพื่อเป็นอาสาสมัครให้ความช่วยเหลือคนในชุมชนโดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน เป็นจิตอาสาโดยแท้จริง มีความรู้ความเข้าใจถึงภารกิจ บทบาทหน้าที่ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อพม. ร่วมเฝ้าระวังปัญหาทางสังคม และประสานต่อการรับความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป.
 
163056427_5594161693957361_3844454748051220067_o.jpg  163612918_5594161240624073_814574913938236045_o.jpg  162314566_5594164413957089_6920316603888117678_o.jpg
165075278_5594159873957543_8902941933675743415_o.jpg  164628178_5594164430623754_1494910337088639872_o.jpg  162469727_5594164330623764_1207552983599231105_o.jpg
ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel