163503563_515856459805486_1271848519250788637_n.jpg
 
"ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์"
 
อบจ.ลำปาง ขอความร่วมมือประชาชนทุกคน งดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะ เผาวัชพืชข้างทาง และการเผาในพื้นที่โล่งแจ้งทุกกรณี ในพื้นที่จังหวัดลำปาง หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย
 
##อบจ.ลำปาง องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
 
ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา
 

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel