162914873_5568441886529342_4004850685810319727_o.jpg
 
อบจ.ลำปางร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปางประจำปี 2564
     วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โลห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปางประจำปี 2564 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 
ในการนี้ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ได้กำหนดจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ได้มีโอกาสประลองความสามารถ โดยการใช้ทักษะทางด้านการกีฬา สร้างความสมัครสมานสามัคคี ความปรองดองในสังคม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลอบายมุขและสิ่งเสพติด และเพื่อเป็นการคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถ มีทักษะกีฬาที่ดี มีความเป็นเลิศในแต่ละชนิดกีฬา ซึ่งจะเป็นตัวแทนนักกีฬาจังหวัดลำปางเข้าแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศต่อไป
 
162130544_5568442909862573_4621817545187041224_o.jpg  161862546_5568441943196003_3093859413577743868_o.jpg  162188149_5568442036529327_2630289607790073737_o.jpg
162537070_5568442823195915_913448137083201045_o.jpg  162882461_5568442163195981_4579047763544906028_o.jpg  162485734_5568442609862603_1539098793480012632_o.jpg
ภาพ/ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel