160187988_5560056547367876_1856495309598403459_o.jpg
 
ร่วมงาน "ตำรวจพันธุ์ดี"
     วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมในพิธีเปิดโครงการ "ตำรวจพันธุ์ดี" ณ สถานีตำรวจภูธรเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยพล.ต.ต.นันทวิทย์ เทียมบุญธง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด พันตำรวจเอกกฤษฎา พงษ์สุวรรณ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะคา จังหวัดลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงาน
โครงการ "ตำรวจพันธุ์ดี" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ สามารถเลี้ยงสัตว์ เพาะปลูกพืชผักสวนครัว พร้อมนำผลผลิตกลับไปบริโภคภายในครัวเรือน และเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
โอกาสนี้ นายพิเชษฐ ทินอยู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขตอำเภอเกาะคา เขต 2 ร่วมในพิธีเปิด.
 
160167946_5560056617367869_7948849571771826227_o.jpg  161025209_5560056727367858_3164118366968148769_o.jpg  161635250_5560056537367877_3870598650296969784_o.jpg
ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel