159275686_5550556311651233_6213036427423964595_o.jpg
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel