156112437_5493837873989744_7230160602360608322_o.jpg
 
อบจ.ลำปาง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวัน “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”
     วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง เป็นผู้แทนนายก อบจ.ลำปาง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.ลำปาง เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 กำหนดให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี คือ "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" และถวายพระราชสมัญญา "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐานสากล.
 
156273178_5493837267323138_2491402122526409566_o.jpg  154580609_5493837813989750_2124916104951723470_o.jpg  154665771_5493837057323159_9139469046002147328_o.jpg
154722959_5493836900656508_3677276766414100949_o.jpg  155350228_5493838080656390_6526255065472711993_o.jpg  154792170_5493837297323135_4483273162375110032_o.jpg
ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel