อบจ.ลำปาง แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายกิจการต่างๆ ที่มีความประสงค์จะจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม และการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม
 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามภาพประกอบด้านล่างนี้นะคะ
 
plbpsk64.jpg
 
ภาพ/ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel