153355036_5456512321055633_7021014078366355045_n.jpg
 
นายก​องค์การ​บริหารส่ว​น​จังหวัด​ลำปาง​ ร่วมเยี่ยม​ชมเทคโนโลยี​ "คลังข้อมูล​น้ำแห่งชาติ"
     วันที่​ 24​ กุมภาพันธ์​ 2564​ นางสาวตวงรัตน์​ โล่ห์สุนทร​ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง​ พร้อมด้วย​ นายพิษณุ​พล​ ประสาน​ รองนายกองค์การ​บริหารส่ว​น​จังหวัด​ลำปาง​ นายลัพธวิทย์​ จรรยาวิจิตรเลขานุการนายกองค์การ​บริหารส่ว​น​จังหวัด​ลำปาง​ และเจ้าหน้าที่​ผู้เกี่ยวข้อง​ ได้เข้าเยี่ยม​ชมเทคโนโลยีและการดำเนินงานของคลังข้อมูล​น้ำแห่งชาติ​ พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานของศูนย์​ข้อมูล​น้ำระดับจังหวัด​ ณ​ สถาบันสารสนเทศ​ทรัพยากรน้ำ​ (องค์การ​มหาชน)​ หรือ​ สสน.​ตั้งอยู่บริเวณ​ถนนงามวงศ์วาน​ แขวงลาดยาว​ เขตจตุจักร​ กรุงเทพฯ​ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูล​ เชื่อ​มโยง​ บูรณาการ​และวิเคราะห์ข้อมูล​น้ำ​ ภูมิอากาศ​ที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร​น้ำ​ จากหน่วยงานภาครั​ฐ​ที่เกี่ยวข้อง​ 46​ หน่วยงาน​ มีระบบคอมพิวเตอร์​สมรรถนะสูงพร้อมระบบรักษา​ความปลอดภั​ย
ในการนี้นายกองค์การ​บริหารส่ว​น​จังหวัด​ลำปาง​ ได้หารือแนวทางการดำเนินงานของศูน​ย์ข้อมูล​น้ำระดับจังหวัด​กับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด​ 7​ จังหวัดภาคเหนือ​ และผู้บริหารของ​ สสน.​ เพื่อให้องค์การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​สามารถนำเทคโนโลยี​ต่างๆ​ ของ​ สสน.ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่​ รวมถึงเตรียมพร้อม​รับมือวิกฤติภัยแล้งและอุทกภัย​ได้อย่างมีประสิทธิภาพ​ต่อไป
 
152635165_5456513377722194_4007453397908195954_n.jpg  152762065_5456512424388956_7790332909809731053_n.jpg  152765370_5456512787722253_8441515339261298511_n.jpg
153511033_5456513094388889_4535637226536168552_n.jpg  153627631_5456512534388945_7426309743108985474_n.jpg  153586420_5456513474388851_158407231531324440_n.jpg
ข่าว : หัวหน้าสุทิตย์ มงคลคลี

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel