144252357_5372746112765588_5679846168179707205_o.jpg
แสดงความยินดี
     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้บริหารจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยลำปาง ( กศน.ลำปาง) ,วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง และ สโมสรโรตารี่ลำปาง ร่วมแสดงความยินดีต่อนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร ในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
โอกาสนี้ นายก อบจ.ลำปาง ร่วมหารือถึงแนวทางในการประสานความร่วมมือในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดลำปางต่อไป.
 
144569266_5373095012730698_3514614192946819899_o.jpg 144620637_5372747872765412_5752999394184804224_o.jpg 144649085_5372747849432081_8749924039850200193_o.jpg
147057031_5372747972765402_2670163672194814691_o.jpg  145470687_5373094916064041_8409712115647404517_o.jpg  144275270_5372747999432066_2698826133660347217_o.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel