คนอ้วน190167.png

 

"คนอ้วน" มีโอกาสเสี่ยงเป็น "ไข้เลือดออกรุนแรง" กว่าคนน้ำหนักปกติ