ไข้เลือดออก2.png

 

"ไข้เลือดออกภัยร้ายอันตรายถึงชีวิต"