สุก_ร้อน_สะอาด2.png
 
 
"สุก ร้อน สะอาด ป้องกันโรคติดต่อจากอาหารและน้ำ"
 
     เนื่องด้วยประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งอากาศจะมีความเย็นและชื้น เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคหลายชนิด โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ที่เกิดจากการรับประทานอาหาร น้ำดื่ม น้ำแข็ง ที่ไม่สะอาด ปนเปื้อนเชื้อก่อโรค
     "ด้วยความห่วงใย….องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง"
 
 

ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง