พายุฤดูร้อน.png
 
"พายุฤดูร้อน"
เป็นพายุฝนฟ้าคะนอง (Thunderstorm) ที่เกิดในช่วงฤดูร้อน มักเกิดในราวกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือน พฤษภาคม หรือในช่วงก่อนเริ่มต้นฤดูฝน พายุฤดูร้อนจะทำให้ การหมุนเวียนของอากาศแปรปรวนอย่างรวดเร็ว จึงเป็นสาเหตุให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองอย่างหนัก ลมกระโชกแรง ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และฟ้าผ่า หรือในบางครั้งอาจมีลูกเห็บตกลงมาด้วย
- ลักษณะการตกจะตกไม่นาน บางครั้งเกิดขึ้นเพียง 15 - 30 นาที
- มักเกิดการตกในพื้นที่แคบๆ ประมาณ 10 - 20 ตารางกิโลเมตร
 
 
ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง