อบจ.ลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ประจำปีพุทธศักราช 2567
 
422122510_780852734070042_2592879480580131112_n.jpg
 
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายปรีชา กันหล้า ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ พร้อมบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ประจำปีพุทธศักราช 2567 โดยนายพัชระ สิมะเสถียร รองผวจ.ลำปาง เป็นประธานในพิธี
โดยร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มจิตอาสาภาคประชาชน ลำเลียงหินบริเวณฝายชะลอน้ำ ระยะยาว 20 เมตร และพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ณ บริเวณลำห้วยแม่เมาะ บ้านท่าสี หมู่ที่ 3 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
 
           422140301_780852524070063_3628994473748904609_n.jpg        422112920_780853030736679_8074723344767587358_n.jpg       422102249_780852664070049_4377879485681838627_n.jpg
                                                                                                                                                                           
 
                                                                                                                                                   ภาพ/  สุรทัศน์  ทิพย์ประยูร
                                                                                                                                                    ข่าว/  เตือนใจ  ภักดีวงศ์
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง