393346519_722695026552480_8104831081883089353_n.jpg

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนจิตอาสาชาวจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณวัดต้นธงชัย
โดยมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อต้องการสร้างความรักความสามัคคี สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม รณรงค์สร้างกระแสวัฒนธรรมใหม่ กระตุ้นและปลูกจิตสำนึก ให้ประชาชนในจังหวัดลำปาง ได้รู้จักการมีวินัยในตนเอง มีจิตสาธารณะในการที่จะช่วยกันรักษาความเป็นระเบียบร้อยของบ้านเมือง รวมทั้งยังเป็นกระบวนการสร้างสุขนิสัยรักษ์สะอาดอันจะนำประชาชนไปสู่การดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข
 
393297859_722694816552501_3140479220853897839_n.jpg jjjj393352436_722694686552514_2885799716511028563_n.jpg 393347097_722694849885831_8481510260717939461_n.jpg
 

ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง