318322816_516888680466450_1546179304630016044_n.jpg
 
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
     วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งน้ำ ปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ท่าน้ำหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 
318335489_516888837133101_9205818429954023144_n.jpg  318412609_516888513799800_3148509883581049548_n.jpg  318346662_516888497133135_3121171444266955917_n.jpg
ข่าว : เตือนใจ  ภักดีวงศ์
 
 
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel